Events from Park Sveta Evrope (pri CD), Glavni oder category

    **Park CD in www.ljubljanajazz.siFB Jazz festivala Ljubljana, YouTube Cankarjevega doma

     

    V primeru dežja bomo koncerte, načrtovane v Parku CD, preselili v Linhartovo dvorano.